Objave

12.7.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

28.6.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

23.6.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

21.6.2021.

Elektrodistribucija a.d. Pale - Odgođena vanredna skupština akcionara

10.6.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

3.6.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

25.5.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

6.5.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

6.5.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

4.5.2021.

Obveznice Republike Srpske (RSBD-O-P) isključuju se sa službenog berzanskog tržišta zbog isteka roka dospijeća

16.4.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

7.4.2021.

Saopštenje za javnost Ministarstva finansija - Isplata dospjelih obaveza po osnovu emitovanih HOV

6.4.2021.

Izvještaj o rezultatima 71. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

31.3.2021.

Uvrštenje 45. emisije obveznica Republike Srpske na službeno berzansko tržište

29.3.2021.

71. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com