Pravila tržišta novca

Banjalučka berza organizuje tržište novca s namjerom da omogući institucionalnim investitorima u Bosni i Hercegovini transparetno trgovanje kratkoročnim finansijskim instrumentima. Pravilima tržišta novca regulisano je trgovanje:

· depozitima,
· kratkoročnim hartijama od vrijednosti,
· repo ugovorima i
· devizama.

Učesnici tržišta mogu biti banke, društva za osiguranje, mikrokreditna društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, berzanski posrednici i druge finansijske institucije iz Bosne i Hercegovine. Ostavljena je mogućnost i da CBBH, Ministarstvo finansija BiH, Ministarstvo finansija RS, Ministarstvo finansija FBIH, Direkcija za finansija Brčko Distrikta, IRB RS, DU PREF budu učesnici tržišta u skladu sa propisima koji regulišu njihovo poslovanje. Transakcije će se zaključivati preko Sistema tržišta novca (STN) koji je razvila Banjalučka berza koriščenjem savremenih WEB tehnologija.

Pravila tržišta novca stupila su na snagu 17.12.2013. godine, osmog dana od dana objavljivanja na internet stranicama Banjalučke berze.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com