Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
12.1.2021. RS21-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 12/07/21 3.800 37.932.854,00 9 0,36 %

Sekundarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Državne HOV

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Ostale HOV

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com