Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
9.10.2017. RS17-T09 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 09/04/18 1.300 12.980.682,00 4 0,30 %
18.9.2017. RS17-T08 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 16/03/18 1.000 9.978.200,00 5 0,45 %
7.8.2017. RS17-T07 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/02/18 1.500 14.948.025,00 4 0,69 %
5.7.2017. RS17-T06 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 05/07/18 2.400 23.821.848,00 4 0,75 %
8.6.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 1.000 9.965.220,00 5 0,70 %
4.4.2017. RS17-T04 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/10/17 2.188 21.776.835,80 6 0,95 %
9.3.2017. RS17-T03 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/09/17 2.000 19.916.580,00 6 0,84 %
6.2.2017. RS17-T02 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/17 1.000 9.960.000,00 2 0,83 %
30.1.2017. RS17-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 29/01/18 2.000 19.802.000,00 5 1,01 %

Sekundarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Referentna stopa
11.10.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 20 199.674,20 1 1,03 %
26.7.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 10 99.700,00 1 0,82 %
17.7.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 10 99.700,00 1 0,76 %

REPO - Državne HOV

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost
19.1.2017. RPG-1MD Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec RSRS-O-J 130 % 5.300 3.001,90
18.9.2017. RPG-6MD Repo sa državnim obveznicama od 3 do 6 mjeseci RSRS-O-D 130 % 20.321 10.000,00
31.3.2017. RPG-9MD Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci RSRS-O-K 135 % 10.000 5.668,15

REPO - Akcije

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost
8.11.2017. RPE-3MD Repo sa akcijama privrednih društava od 1 do 3 mjeseca TLKM-R-A 120 % 2.162 1.999,85
8.11.2017. RPE-9MD Repo sa akcijama privrednih društava od 6 do 9 mjeseci TLKM-R-A 120 % 3.243 2.999,78

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com