Primarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

Sekundarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Državne HOV

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost
11.1.2019. RPG-1YD Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana RSRS-O-K 135 % 10.000 6.681,89

REPO - Akcije

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com