Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
23.2.2023. RS23-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/08/23 1.190 11.772.277,30 4 2,21 %

Sekundarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Državne HOV

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Ostale HOV

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com