Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
22.4.2019. RS19-T02 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/10/19 2.000 20.000.000,00 7 0,00 %
21.1.2019. RS19-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 19/07/19 2.000 19.990.320,00 4 0,10 %

Sekundarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Državne HOV

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost
16.8.2019. RPG-9MD Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci RSRS-O-F 105 % 536.725 300.000,32
11.1.2019. RPG-1YD Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana RSRS-O-K 135 % 10.000 6.681,89

REPO - Akcije

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com