Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
4.4.2017. RS17-T04 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/10/17 2.188 21.776.835,80 6 0,95 %
9.3.2017. RS17-T03 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/09/17 2.000 19.916.580,00 6 0,84 %
6.2.2017. RS17-T02 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/17 1.000 9.960.000,00 2 0,83 %
30.1.2017. RS17-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 29/01/18 2.000 19.802.000,00 5 1,01 %

Sekundarno tržište

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Državne HOV

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost
19.1.2017. RPG-1MD Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec RSRS-O-J 130 % 5.300 3.001,90
31.3.2017. RPG-9MD Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci RSRS-O-K 135 % 10.000 5.668,15

REPO - Akcije

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com