Izvještaj o rezultatima 71. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 06.04.2021.
Planirani iznos emisije 25.000.000
Ostvareni iznos emisije -
Datum uplate -
Ukupan iznos pristiglih ponuda 25.761.359,80
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda -
Oznaka trezorskog zapisa RS21-T05
ISIN BA10RS21T053
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,754 / kamata 0,4946%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,57 / kamata 0,8661%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu  -
Datum dospijeća 06.10.2021.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com