Izvještaj o rezultatima aukcije 45. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija od 922.000 KM

Datum aukcije 22.03.2021.
Broj ponuđenih obveznica 20.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,70%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 20.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 104,61%
Efektivna kamatna stopa 1,99%
Ostvarena premija 922.000,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 20.922.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 52.340.535,00
Datum uplate / registracije 24.03.2021.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O25
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 106,55% / kamata 1,70%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,50% / kamata 2,94%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com