Izvještaj o rezultatima 70. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 11.03.2021.
Planirani iznos emisije 20.000.000
Ostvareni iznos emisije 30.235.104,00
Datum uplate 12.03.2021.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 40.232.740,32
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 30.235.104,00
Oznaka trezorskog zapisa RS21-T04
ISIN BA10RS21T046
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,0000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7017 / kamata 0,6000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7200 / kamata 0,5631%
Datum dospijeća 10.09.2021.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com