Izvještaj o rezultatima 68. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 04.02.2021.
Planirani iznos emisije 25.000.000
Ostvareni iznos emisije 23.940.960,00
Datum uplate 05.02.2021.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 27.946.796,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 23.940.960,00
Oznaka trezorskog zapisa RS21-T02
ISIN BA10RS21T020
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,0000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,6787 / kamata 0,6536%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7540 / kamata 0,5001%
Datum dospijeća 04.08.2021.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com