Neradni dan 1. januar 2021. godine

Zbog praznika 1. januara 2021. godine neće biti trgovanja na Banjalučkoj berzi.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com