Neradni dani u 2021. godini

U 2021. godini, pored svih subota i nedelja, sljedeći dani su neradni i neće biti trgovanja na Banjalučkoj berzi:

1. januar (petak)
6. januar (srijeda)
7. januar (četvrtak)
30. april (petak)
3. maj  (ponedjeljak)

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com