Izvještaj o rezultatima aukcije 43. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija 1.383.000 KM

Datum aukcije 02.12.2020.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 104,61%
Efektivna kamatna stopa 2,96%
Ostvarena premija 1.383.000,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 31.383.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 115.116.902,70
Datum uplate / registracije 04.12.2020.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O23
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 113,00% / kamata 2,05%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 3,50%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com