Izvještaj o rezultatima prvog dana aukcije 36. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 07.10.2019.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 30.000.000
Rok dospijeća (godine) 10
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,30%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 17.078
Uspješnost emisije 56,93%
Prodajna cijena 100,01%
Efektivna kamatna stopa 2,30%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 17.079.707,80
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 32.268.834,00
Datum uplate / registracije 09.10.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O15
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,59% / kamata 1,90%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 92,48% / kamata 3,19%

Aukcija se nastavlja 08.10.2019.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com