Izvještaj o rezultatima aukcije 34. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 17.06.2019.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 35.000.000
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 107,07%
Efektivna kamatna stopa 2,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 37.474.500,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 100.718.765,10
Datum uplate / registracije 19.06.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O13
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 109,60% / kamata 1,49%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,22% / kamata 2,80%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com