Izvještaj o rezultatima aukcije 33. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 20.05.2019.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 35.000.000
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 106,43%
Efektivna kamatna stopa 2,49%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 37.250.500,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 109.122.405,50
Datum uplate / registracije 22.05.2019.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O12
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 107,01% / kamata 2,40%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,01% / kamata 3,50%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com