Izvještaj o rezultatima 56. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 09.10.2017.
Planirani iznos emisije 13.000.000
Ostvareni iznos emisije 12.980.682,00
Datum uplate 10.10.2017.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 29.447.949,50
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 12.980.682,00
Oznaka trezorskog zapisa RS17-T09
ISIN BA10RS17T093
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8762 / kamata 0,2500%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,6541 / kamata 0,7000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8514 / kamata 0,3001%
Datum dospijeća 09.04.2018.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com