Izvještaj o rezultatima 55. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 18.09.2017.
Planirani iznos emisije 10.000.000
Ostvareni iznos emisije 9.978.200,00
Datum uplate 19.09.2017.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 31.894.117,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 9.978.200,00
Oznaka trezorskog zapisa RS17-T08
ISIN BA10RS17T085
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8297 / kamata 0,3498%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,0000 / kamata 2,0713%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7820 / kamata 0,4480%
Datum dospijeća 16.03.2018.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com