Izvještaj o rezultatima aukcije 26. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 04.09. i 05.09.2017.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Planirani iznos emisije 35.000.000
Rok dospijeća 7 godina
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,75%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100%
Prodajna cijena 99,80%
Efektivna kamatna stopa 3,78%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 34.930.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 50.270.938,00
Datum uplate / registracije 06.09.2017.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O05
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu  cijena 102,20% / kamata 3,39%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu  cijena 98,00% / kamata 4,08%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com