Izvještaj o rezultatima 48. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 30.01.2017.
Planirani iznos emisije 20.000.000
Ostvareni iznos emisije 19.802.000,00
Datum uplate 31.01.2017.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 37.352.874,30
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 19.802.000,00
Oznaka trezorskog zapisa RS17-T01
ISIN BA10RS17T010
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,0000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,7721 / kamata 1,2500%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,0100 / kamata 1,0054%
Datum dospijeća 29.01.2018.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com