Izvještaj o rezultatima 92. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 25.06.2024.
Planirani iznos emisije 95.000.000
Ostvareni iznos emisije 96.445.750,82
Datum uplate 26.06.2024.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 96.449.114,80
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 96.445.750,82
Oznaka trezorskog zapisa RS24-T06
ISIN BA10RS24T065
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,0000 / kamata 2,0258%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0339 / kamata 4,0221%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0339 / kamata 4,0221%
Datum dospijeća 25.12.2024.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com