Izvještaj o rezultatima 91. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 29.05.2024.
Planirani iznos emisije 20.000.000
Ostvareni iznos emisije 25.302.549,59
Datum uplate 30.05.2024.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 25.365.976,25
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 25.302.549,59
Oznaka trezorskog zapisa RS24-T05
ISIN BA10RS24T057
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0339 / kamata 4,00%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0339 / kamata 4,00%
Datum dospijeća 29.11.2024.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com