Obveznice Naša Banka a.d. Banja Luka - ESG obveznice isključuju se sa službenog berzanskog tržišta zbog prijevremenog otkupa

Obveznice Naša Banka a.d. Banja Luka - ESG obveznice isključuju se sa službenog berzanskog tržišta zbog prijevremenog otkupa.

Prilozi

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com