Izvještaj o rezultatima aukcije 67. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 22.04.2024.
Broj ponuđenih obveznica 10.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 6,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 10.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 10.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 10.005.966,90
Datum uplate / registracije 24.04.2024.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O48
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 101,10% / kamata 5,74%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 6,00%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com