Izvještaj o rezultatima 90. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 18.04.2024.
Planirani iznos emisije 10.000.000
Ostvareni iznos emisije 14.755.697,25
Datum uplate 19.04.2024.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 14.755.747,54
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 14.755.697,25
Oznaka trezorskog zapisa RS24-T04
ISIN BA10RS24T040
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0460 / kamata 3,9968%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0445 / kamata 4,0000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0445 / kamata 4,0000%
Datum dospijeća 18.10.2024.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com