Izvještaj o rezultatima 89. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 26.02.2024.
Planirani iznos emisije 15.000.000
Ostvareni iznos emisije 17.542.039,50
Datum uplate 27.02.2024.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 17.627.059,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 17.542.039,50
Oznaka trezorskog zapisa RS24-T03
ISIN BA10RS24T032
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,0000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0550 / kamata 4,0000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,0550 / kamata 4,0000%
Datum dospijeća 26.08.2024.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com