Obveznice Toplana d.o.o. Banja Luka (TPBL-O-A) isključuju se sa slobodnog tržišta zbog isteka roka dospijeća

Obveznice Toplana d.o.o. Banja Luka (TPBL-O-A) isključuju se sa slobodnog tržišta zbog isteka roka dospijeća.

Prilozi

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com