Izvještaj o rezultatima aukcije 58. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 20.06.2023.
Broj ponuđenih obveznica 210.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice 10% u 2024,2025,2026 i 2027, a 60% u 2028
Kuponska kamata 6,10%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 210.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 6,10%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 210.000.000
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 224.288.947
Datum uplate / registracije 22.06.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O39
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,00% / kamata 5,24%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 96,50% / kamata 7,15%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com