Izvještaj o rezultatima 79. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 23.05.2023.
Planirani iznos emisije 25.000.000
Ostvareni iznos emisije 34.054.368,70
Datum uplate 24.05.2023.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 34.076.800,30
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 34.054.368,70
Oznaka trezorskog zapisa RS23-T02
ISIN BA10RS23T026
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,1056 / kamata 1,8000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,9090 / kamata 2,2000%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,9090 / kamata 2,2000%
Datum dospijeća 23.11.2023.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com