Izvještaj o rezultatima 57. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 03.05. i 04.05.2023.
Broj ponuđenih obveznica 25.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,80%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 20.868
Uspješnost emisije 83,47%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 5,80%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 20.868.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 21.026.258,40
Datum uplate / registracije 05.05.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O38
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 103,45% / kamata 5,00%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 91,00% / kamata 8,06%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com