Izvještaj o rezultatima 78. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 23.2.2023.
Planirani iznos emisije 10.000.000
Ostvareni iznos emisije 11.772.277,30
Datum uplate 24.2.2023.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 11.793.052,60
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 11.772.277,30
Oznaka trezorskog zapisa RS23-T01
ISIN BA10RS23T018
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7284 / kamata 0,5522%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,9267 / kamata 2,2%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 98,9267 / kamata 2,20%
Datum dospijeća 23.08.2023.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com