Izvještaj o rezultatima aukcije 55. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 21.02.2023.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 5,50%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 30.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 46.190.220,80
Datum uplate / registracije 23.02.2023.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O36
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 102,00% / kamata 5,04%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 95,00% / kamata 6,71%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com