Izvještaj o rezultatima 76. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 22.11.2022.
Planirani iznos emisije 30.000.000
Ostvareni iznos emisije 51.422.170,80
Datum uplate 23.11.2022.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 56.429.462,40
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 51.422.170,80
Oznaka trezorskog zapisa RS22-T06
ISIN BA10RS22T069
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,4205 / kamata 1,1819%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,0282 / kamata 1,9899%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,2706 / kamata 1,4899%
Datum dospijeća 22.05.2023.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com