Izvještaj o rezultatima 75. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 20.09.2022.
Planirani iznos emisije 30.000.000
Ostvareni iznos emisije 47.857.200,00
Datum uplate 21.09.2022.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 47.870.720,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 47.857.200,00
Oznaka trezorskog zapisa RS22-T05
ISIN BA10RS22T051
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8200 / kamata 0,7313%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7025 / kamata 1,2101%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7025 / kamata 1,2101%
Datum dospijeća 20.12.2022.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com