Izvještaj o rezultatima aukcije 50. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 24.08.2022.
Broj ponuđenih obveznica 30.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 5,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 30.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 100,00%
Efektivna kamatna stopa 5,00%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 30.000.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 46.083.520,60
Datum uplate / registracije 26.08.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O31
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 102,00% / kamata 4,54%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 97,81% / kamata 5,51%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com