Izvještaj o rezultatima 74. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 16.06.2022.
Planirani iznos emisije 15.000.000
Ostvareni iznos emisije 14.371.329,60
Datum uplate 17.06.2022.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 14.374.036,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 14.371.329,60
Oznaka trezorskog zapisa RS22-T04
ISIN BA10RS22T044
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,0000 / kamata 0,0000%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8009 / kamata 0,4001%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,8009 / kamata 0,4001%
Datum dospijeća 16.12.2022.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com