Izvještaj o rezultatima aukcije 48. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 18.05. i 19.05.2022.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,50%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 36.400
Uspješnost emisije 91,00%
Prodajna cijena 99,37%
Efektivna kamatna stopa 3,60%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 36.170.680,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 51.084.410,00
Datum uplate / registracije 20.05.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O28
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 3,50%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 96,40% / kamata 4,10%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com