Izvještaj o rezultatima 73. aukcije trezorskih zapisa Republike Srpske

Datum aukcije 04.05.2022.
Planirani iznos emisije 20.000.000
Ostvareni iznos emisije 24.239.250,00
Datum uplate 05.05.2022.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 24.239.250,00
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 24.239.250,00
Oznaka trezorskog zapisa RS22-T03
ISIN BA10RS22T036
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7500 / kamata 0,4999%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7500 / kamata 0,4999%
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,7500 / kamata 0,4999%
Datum dospijeća 04.11.2022.

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com