Izvještaj o rezultatima aukcije 47. emisije obveznica Republike Srpske

Datum aukcije 19.04.2022.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 3,40%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 99,70%
Efektivna kamatna stopa 3,47%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 34.895.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 41.528.000,00
Datum uplate / registracije 21.04.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O27
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 3,40%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 99,00% / kamata 3,62%

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com