Trezorski zapisi

Datum Simbol Naziv Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
22.4.2019. RS19-T02 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/10/19 2.000 20.000.000,00 7 0,00 %
21.1.2019. RS19-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 19/07/19 2.000 19.990.320,00 4 0,10 %
11.1.2018. RS17-T10 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 11/07/18 2.000 19.970.440,00 4 0,30 %
9.10.2017. RS17-T09 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 09/04/18 1.300 12.980.682,00 4 0,30 %
18.9.2017. RS17-T08 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 16/03/18 1.000 9.978.200,00 5 0,45 %
7.8.2017. RS17-T07 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/02/18 1.500 14.948.025,00 4 0,69 %
5.7.2017. RS17-T06 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 05/07/18 2.400 23.821.848,00 4 0,75 %
8.6.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 1.000 9.965.220,00 5 0,70 %
4.4.2017. RS17-T04 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/10/17 2.188 21.776.835,80 6 0,95 %
9.3.2017. RS17-T03 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/09/17 2.000 19.916.580,00 6 0,84 %
Datum Simbol Naziv Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
11.10.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 20 199.674,20 1 1,03 %
26.7.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 10 99.700,00 1 0,82 %
17.7.2017. RS17-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 10 99.700,00 1 0,76 %
20.9.2016. RS16-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 1.000 9.981.690,00 1 0,52 %
15.9.2016. RS16-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 30 299.429,40 1 0,52 %
25.2.2016. RS16-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 300 2.945.586,00 1 2,00 %
2.11.2015. RS15-T06 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 500 4.989.450,00 1 0,89 %
28.10.2015. RS15-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 17/12/15 490 4.892.664,70 1 1,10 %
16.10.2015. RS15-T08 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/03/16 90 895.329,00 1 1,22 %
10.3.2015. RS14-T11 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 31/03/15 600 5.991.516,00 2 2,49 %

Repo ugovori

Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost Repo stopa
7.10.2019. RPG-1MD Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec RSRS-O-F 105 % 4.415.680 2.499.999,63 0,30 %
27.9.2019. RPG-1MD Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec RSRS-O-F 105 % 35.341 20.000,52 0,80 %
16.8.2019. RPG-9MD Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci RSRS-O-F 105 % 536.725 300.000,32 1,40 %
11.1.2019. RPG-1YD Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana RSRS-O-K 135 % 10.000 6.681,89 5,00 %
13.2.2018. RPG-1YD Repo sa državnim obveznicama od 9 mjeseci do 365 dana RSRS-O-K 135 % 10.000 6.617,86 5,00 %
Datum Simbol Naziv Kolateral Stopa kolaterala Količina Vrijednost Repo stopa
13.12.2018. RPC-3WD Repo sa korporativnim obveznicama od 15 do 21 dan CRRF-O-A 101 % 65 43.392,25 6,00 %
13.12.2018. RPC-3WD Repo sa korporativnim obveznicama od 15 do 21 dan CRRF-O-A 101 % 35 23.365,05 6,00 %
26.7.2018. RPE-1MD Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca TLKM-R-A 120 % 4.260 3.159,64 7,00 %
28.2.2018. RPE-1MD Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca TLKM-R-A 120 % 2.500 2.166,75 7,00 %
2.2.2018. RPE-1MD Repo sa akcijama privrednih društava od 22 dana do 1 mjeseca TLKM-R-A 120 % 2.378 2.100,49 7,00 %
8.11.2017. RPE-3MD Repo sa akcijama privrednih društava od 1 do 3 mjeseca TLKM-R-A 120 % 2.162 1.999,85 7,00 %
8.11.2017. RPE-9MD Repo sa akcijama privrednih društava od 6 do 9 mjeseci TLKM-R-A 120 % 3.243 2.999,78 7,00 %

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com