Pregovaranje

Parent Previous NextAko se želi  započeti pregovaranje o odabranoj kvoti koju je postavio drugi učesnik: desnik klik na vrijednost Kupovina ili Prodaja zavisno šta se želi pa na 'Pregovaraj'.


                                                               Početak pregovaranja


Potrebno je izabrati broj računa (člana ili klijenta) iz padajućeg menija. Ukoliko korisnik pregovara u svoje ima i za svoj račun bira vlastiti (dilerski) račun koji počinje sa slovom H.


                                              Izbor vlastitog računa


Ukoliko je učesnik posrednik koji trguje za račun svog klijenta bira klijentski račun tog klijenta koji počinja sa slovom C.


                                             Izbor klijent računa


Nakon izbora računa otvara se forma za Pregovaranje.

   Privremeno obvaještenje o zahtjevu za pregovore


Obavještenje o zahtjevu za pregovaranje se prikazuje u listi aktivnosti. Pregovori se počinju klikom na link u listi aktivnosti (slika ispod).


                                            Zahtjev za pregovore u listi aktivnostiU formi za pregovaranje unesu se  vrijednosti i pošalju se u vidi poruke drugoj strani.

Druga učesnik primi poruku, unese svoje vrijednosti i odgovori.Ako se pregovorima usaglasi uslovi, posao se može zaključiti.                                                                                 Primjer pregovaranja za trezorske zapise RS13-T01
                                                                               Primjer pregovaranja za valutni par EUR/BAMKorisnik u formu za pregovaranje unosi: datum kupovine, datum reotkupa, oznaku hartije od vrijednosti, količinu hartije od vrijednosti, cijenu, repo stopu i stopu kolaterala. MM sistem na osnovu unesenih vrijednosti izračunava repo vrijednost i repo cijenu.

Napomene:

- Stopa kolaterala se unosi u procentima, tako da ako korisnik zahtjeva više hartija od vrijednosti za 10% unijeće vrijednost 110%.

- Kod obveznica se u polje "cijena HOV" unosi čista cijena obveznica.

                                                           

                                                                                 Primjer pregovaranja za REPO ugovor RPG-O/N