Potvrđivanje poslova

Parent Previous Next                                                                                                Tabela: Potvrđivanje poslova


Kao što se može vidjeti na slici iznad, na sekciji za potvrđivanje poslova postoje sljedeće opcije:   

                               Maska za filtriranje poslova