Poslovi i kvote

Previous Next

Iz sekcije "Poslovi i kvote" možete pristupiti svim dijelovima MM sistema koji služe za kreiranja kvota, praćenja cijena, pregovaranje, potvrđivanje poslova, pregled sklopljenih poslova i sumarnih rezultata.
                             Sekcija "Poslovi i kvote"
Za detaljan pregled svake stavke, odaberite vezu ispod: