Podešavanja

Previous Next

Nakon što se prvi put prijavite na MM sistem, potrebno je da unutar sekcije podešavanja, podesite osnovne stavke, poput bankovnih računa, klijenata, provizija, te grupa vidljivosti.
1. Grupe vidljivosti - opciono

2. Bankovni računi - obavezan

3. Klijenti - opciono

4. Provizije - opciono