Pristup sistemu

Uvod ››
Parent Previous Next

Lica ovlašćena za rad sa MM sistemom su zaposleni kod učesnika Tržišta novca. U sistemu su ta lica označeni kao korisnici.


Na slici ispod prikazan je izgled stranice sa kojeg se pristupa MM sistemu:
Da biste pristupili MM sistemu, potrebno je da ispunite sljedeće uslove:


     Nakon registracije, administrator će odobriti vaš nalog i tada možete nastaviti sa prijavljivanjem.


     Nakon što dobijete sertifikat instalirajte ga na vaš računar.


Ukoliko su prethodna dva uslova ispunjena, možete se prijaviti klikom na dugme "Prijava". Nakon toga ćete biti preusmjereni na "Entrance" aplikaciju,

na kojoj je potrebno da se prijavite sa nalogom koji ste registrovali.


                               Prijavljivanje na Entrance-uKada se uspješno prijavite na "Entrance" aplikaciju, ponovo ćete biti preusmjereni na MM sistem gdje ćete biti upitani za sertifikat.


                       Odabir klijentskog sertifikata


Odaberite sertifikat koji ste dobili od Banjalučka berze.

Ako su svi podaci validni i ukoliko je vaš nalog na MM sistemu aktivan nakon što odaberete sertifikat, prijavićete se na MM sistem.
                                                                       Izgled ekrana nakon uspješne prijave na MM sistem