Grupe vidljivosti

Podešavanja ››
Parent Previous Next

Ukoliko korisnik želi da njegove kvote mogu da vide samo određeni učesnici Tržišta kreiraće grupu vidljivosti za te učesnike, tako što će u masku unijeti njihove nazive iz padajućeg menija. Korisnik može da kreira više grupa vidljivosti. Ukoliko korisnik ne kreira grupu vidljivosti, njegove kvote biće vidljive svim učesnicima Tržišta novca.


                               Definisanje grupa vidljivosti