Sistemski zahtjevi

Uvod ››
Parent Previous Next


Za korišćenje MM sistema potreban je samo internet pretraživač (web browser).

Za optimalne performanse preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome.

Mogu se koristiti i drugi internet pretraživači nove generacije kao što su:


Napomena: Korišćenjem Google Chrome browsera, bićete u mogućnosti da primate notifikacije sistema, bez obzira da li je Chrome u fokusu ili ne.Potrebno je samo da budete prijavljeni na sistem. Korišćenjem drugih browsera, nećete  dobijati notifikacije o promjenama na tržištu.Minimalno: Pentium 4 procesor na 1GHz, 1 GB RAM, dial-up pristup Internetu, 19" monitor;

Preporučeno: Dual Core procesor na 2GHz, 2 GB RAM, broadband pristup Internetu, 21" monitor.Izgled MM sistema je sličan Windows interfejsu, pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.


Karakteristike MM sistema su: