Brokerski log

Parent Previous


Opcija Brokerski log daje mogućnost korisniku da pregleda listu sistemskih poruka za određene datume. Ovdje su ispisane najvažnije sistemske poruke kao što su promjene najboljih kvota, zahtjevi za pregovaranje, informacija o zaključenim pregovaranima, sklopljenim poslovima, itd.


                                                                  Prikaz tabele Brokerski logKorisnik ima mogućnost da sačuva listu poruka za određeni datum u pdf formatu.                                                                     Izbor datuma prilikom generisanja liste poruka u pdf